HELPPOKÄYTTÖINEN TYÖAJANKIRJAUS- JA PROJEKTISEURANTA SOVELLUS

Tutustu ominaisuuksiin

Tervetuloa tutustumaan helppokäyttöiseen Lixani työajankirjaus- ja projektiseuranta sovellukseen.

Lixani on monipuolinen, kustannustehokas ja helppokäyttöinen verkossa toimiva projektinseuranta-, tuntikirjaus- ja laskutusjärjestelmä.

Mitä kaikkea voit tehdä Lixanilla?

Työtuntien kirjaus

Kirjaa tunteja tekstiviestein, mobiili sovelluksella tai suoraan internetissä

Kirjaa tunteja tekstiviestein, mobiili sovelluksella tai suoraan internetissä. Järjestele työntekijät ryhmiin esim. palkkaryhmän mukaan.

Projekti­seuranta

Seuraa reaaliaikaisesti työtunteja

Seuraa reaaliaikaisesti projekti- ja kustannuspaikkakohtaisesti käytettyjä tai kirjattuja työntekijäkohtaisia tunteja sekä hyväksy niitä esim. laskutusta varten.

WWW ja mobiili

Lisää muistutuksia kalenteriin ja lähetä muistutus kohdehenkilölle

SMS / Sähköpostimuistutus esim. tuntien hyväksymisestä. Lisää muistutuksia kalenteriin ja lähetä SMS muistutus kohdehenkilölle.

Arkistointi ja laskutus

Laadi, tallenna ja tulosta laskuja

Laadi, tallenna ja tulosta laskuja kirjattujen tietojen perusteella sekä tallenna esim. tilaaja-vastuulain edellyttämät lomakkeet. Jaa valitsemasi kirjatut tiedot haluamasi tahon, esim. pääurakoitsijan tai aliurakoitsijan kanssa, tai jaa järjestelmän käyttöoikeuksia eri sidosryhmille.

Lue hyödyt
Lixanin työajankirjaus- ja projektinseurantasovelluksella hallinnoit helposti ja reaaliaikaisesti yrityksesi henkilöstö-, projekti- ja laskutustietoja eri kokoisilla laitteilla.

Ratkaisut ja hyödyt yritysten tarpeisiin

Tarpeet

Tiedonkulun parantaminen
Tietojen välittäminen ja tiedonkulun nopeuttaminen eri projektitahoille.

Palkanlaskennan helpottaminen
Eroon sekavista ja raskaista prosesseista. Virheiden vähentäminen.

Eroon paperista
Eroon eri paperienversioiden pyörittelystä. Tietojen arkistointi ja varmennus.

Reaaliaikainen seuranta
Reaaliaikaista projektiseurantaa tunti- ja urakkatasolla.

Lain noudattaminen
Tilaajavastuulain edellyttämien asiakirjojen jakaminen ja helppo saatavuus.

Ratkaisut

Prosessit verkkoon
Toimintojen ja prosessien sähköistäminen verkkoon helposti käytettäviksi.

Vaivaton tietojen syöttö
Vaivaton tietojen syöttö ja lähettäminen järjestelmään mistä ja milloin tahansa.

Tietojen jakaminen
Tietojen jako projektihallinnon ja/tai aliurakoitsijoiden kanssa.

Mobiilikäyttö
Liikkuvan henkilöstön tuntikirjausten ja projektivaiheiden ilmoittamisen vaivattomuus.

Lakisääteisten ilmoitusten automatisointi
Lain edellyttämien ilmoitusten antaminen ja helppo saatavuus.

Hyödyt

Resurssien vapautuminen
Resurssien vapautuminen ydinliiketoimintaan ja tuottavaan työhön.

Suoraa säästöä
Merkittävät säästöt palkanlaskennassa ja projektinhallinnassa.

Toimintojen keskittäminen
Yksi palvelu korvaa monet yksittäiset tehtävät. Aikaa ja rahaa säästyy.

Projektinhallinnan helppous
Reaaliaikaiset projekti- / kustannuspaikkakohtaiset tiedot.

Lakisääteisten ilmoitusten ajantasaisuus
Lain edellyttämien ilmoitusten ajantasaisuus ja oikeellisuus.

Yhteistyössä

Ilmoitusvelvollisuus.fi