RATKAISUT JA HYÖDYT

Ratkaisut ja hyödyt yritysten tarpeisiin

Tarpeet

Tiedonkulun parantaminen
Tietojen välittäminen ja tiedonkulun nopeuttaminen eri projektitahoille.

Palkanlaskennan helpottaminen
Eroon sekavista ja raskaista prosesseista. Virheiden vähentäminen.

Eroon paperista
Eroon eri paperienversioiden pyörittelystä. Tietojen arkistointi ja varmennus.

Reaaliaikainen seuranta
Reaaliaikaista projektiseurantaa tunti- ja urakkatasolla.

Lain noudattaminen
Tilaajavastuulain edellyttämien asiakirjojen jakaminen ja helppo saatavuus.

Ratkaisut

Prosessit verkkoon
Toimintojen ja prosessien sähköistäminen verkkoon helposti käytettäviksi.

Vaivaton tietojen syöttö
Vaivaton tietojen syöttö ja lähettäminen järjestelmään mistä ja milloin tahansa.

Tietojen jakaminen
Tietojen jako projektihallinnon ja/tai aliurakoitsijoiden kanssa.

Mobiilikäyttö
Liikkuvan henkilöstön tuntikirjausten ja projektivaiheiden ilmoittamisen vaivattomuus.

Lakisääteisten ilmoitusten automatisointi
Lain edellyttämien ilmoitusten antaminen ja helppo saatavuus.

Hyödyt

Resurssien vapautuminen
Resurssien vapautuminen ydinliiketoimintaan ja tuottavaan työhön.

Suoraa säästöä
Merkittävät säästöt palkanlaskennassa ja projektinhallinnassa.

Toimintojen keskittäminen
Yksi palvelu korvaa monet yksittäiset tehtävät. Aikaa ja rahaa säästyy.

Projektinhallinnan helppous
Reaaliaikaiset projekti- / kustannuspaikkakohtaiset tiedot.

Lakisääteisten ilmoitusten ajantasaisuus
Lain edellyttämien ilmoitusten ajantasaisuus ja oikeellisuus.