OMINAISUUDET

Mitä kaikkea voit tehdä Lixanilla?

Työtuntien kirjaus

Kirjaa tunteja tekstiviestein, mobiili sovelluksella tai suoraan internetissä

Kirjaa tunteja tekstiviestein, mobiili sovelluksella tai suoraan internetissä. Järjestele työntekijät ryhmiin esim. palkkaryhmän mukaan.

Projekti­seuranta

Seuraa reaaliaikaisesti työtunteja

Seuraa reaaliaikaisesti projekti- ja kustannuspaikkakohtaisesti käytettyjä tai kirjattuja työntekijäkohtaisia tunteja sekä hyväksy niitä esim. laskutusta varten.

WWW ja mobiili

Lisää muistutuksia kalenteriin ja lähetä muistutus kohdehenkilölle

SMS / Sähköpostimuistutus esim. tuntien hyväksymisestä. Lisää muistutuksia kalenteriin ja lähetä SMS muistutus kohdehenkilölle.

Arkistointi ja laskutus

Laadi, tallenna ja tulosta laskuja

Laadi, tallenna ja tulosta laskuja kirjattujen tietojen perusteella sekä tallenna esim. tilaaja-vastuulain edellyttämät lomakkeet. Jaa valitsemasi kirjatut tiedot haluamasi tahon, esim. pääurakoitsijan tai aliurakoitsijan kanssa, tai jaa järjestelmän käyttöoikeuksia eri sidosryhmille.